เจ้าท่าดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ย้ำ!! สวมชูชีพทุกครั้งขณะโดยสารเรือเพื่อความปลอดภัย

เจ้าท่าดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ย้ำ!! สวมชูชีพทุกครั้งขณะโดยสารเรือเพื่อความปลอดภัย

จากนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า ดำเนินการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางทางน้ำ โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, นครพนม ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือโดยสารต่าง ๆ ดังนี้

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย  บริเวณท่าเรือวัดพระธาตุหล้าหนอง, ท่าเรือเทศบาลตำบลบึงโขงหลง, ท่าเรือทะเลบัวแดง, ท่าเรือด่านศุลกากรบึงกาฬ, ท่าเรือศุลกากรปากชม ผู้โดยสารประมาณ 549 คน

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี  บริเวณ จุดจอดเรือสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี, จุดจอดเรือหาดสลึง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี, จุดจอดเรือบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี, จุดจอดเรือแม่น้ำสองสี  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี, จุดจอดเรือหน้าที่ว่าการอำเภอโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผู้โดยสารประมาณ 35 คน

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม  บริเวณ ท่าเทียบเรือและโดยสารเทศบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม, ท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ชัย ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ผู้โดยสารประมาณ 479 คน

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น บริเวณเท่าเรือ จุดจอดบางแสนสอง เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น, จุดจอดเรือสะพานเทพสุดา เขื่อนลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, จุดจอดเรือข้ามฟากบ้านดงน้อย เขื่อนลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้โดยสารประมาณ 293 คน

ทั้งนี้ ได้กำชับพนักงานขนส่งประจำจุดจอดเรือ ทำการตรวจสอบความพร้อมของเรือโดยสาร นายท้ายเรือ เอกสารประจำเรือ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตบนเรือโดยสารก่อนออกเรือให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว และให้สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะเดินทางทางน้ำ หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง