นายกฯ ร่วมโปรโมท งานแพทย์แผนไทย 28 มิ.ย.-2 ก.ค. อิมแพค เมืองทองธานี

นายกรัฐมนตรีร่วมประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20 รวมการแสดงผลงานนวัตกรรม ประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ออกร้านสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 240 แห่ง 28 มิ.ย.-2 ก.ค. นี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ (20 มิ.ย.66) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เปิดโอกาสให้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าพบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (Thailand Herbal Expo 2023) ซึ่งมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 66 ณ อาคาร 11 – 12 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 1 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เข้าร่วม

พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันผลักดันการพัฒนาสมุนไพรไทยจนเป็นที่ยอมรับ และขณะนี้ได้กลายเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองที่น่าเชื่อถือ 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นโยบายที่อยากให้มีการนำไปขยายต่อไปเกี่ยวกับพืชสมุนไพรคือ การสนับสนุนเกษตรกรปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกมาปลูกพืชสมุนไพร มีการสนับสนุนด้านการตลาด ส่งเสริมให้เกิดสินค้าชุมชน มีส่วนเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนต่อไป 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า Thailand Herbal Expo 2023 ครั้งที่ 20 มีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานครั้งนี้ขึ้น โดยจะดำเนินการทั้งในรูปแบบ On Site และ Online เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประสบการณ์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร สำหรับประชาชนทั่วไป บุคลากรด้านสุขภาพ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังเป็นโอกาสในการส่งเสริมด้านการตลาด เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการด้านสุขภาพ

ทั้งนี้ ภายในงานจะประกอบไปด้วยหลากหลายกิจกรรม อาทิ การแสดงนิทรรศการและการสาธิต ภายใต้แนวคิด “สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจไทย” (Thai Herbs & Medical Cannabis for Health & Wealth) นำเสนอในประเด็น นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความเป็นไทย ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ และ การบริการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ เปิดมิติใหม่สำหรับการรักษาผู้ป่วย ที่มีอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดย “สุขสำราญนิทราคลินิก” โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) พร้อมกับการเปิดตัว การบำบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ร่วมกับต่างประเทศ International Conference / Show case BIMSTEC และประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประกวดผลงานวิชาการประจำปี อบรมตลาดความรู้ (หลักสูตรระยะสั้น) ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 15 หลักสูตร

พร้อมกันนี้ จะมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ได้รับมาตรฐาน 240  ร้านค้า และภายในงานจะมีการแจกกล้าไม้ กล้าไม้ยืนต้น สมุนไพร ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และลุ้นรับรางวัลมากมาย โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ