#SAVEประเทศไทย #SAVEปลายด้ามขวาน #อย่าดึงฟ้าต่ำ #อย่าทำหินแตก #อย่าแยกแผ่นดิน

กรณีเรื่องความพยายามของกลุ่มการเมือง ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมือง กลุ่มอ้างสิทธิมนุษยชน และกลุ่มอ้างนักศึกษา ในการจะแบ่งแยกดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ โดยขอให้มีการทำประชามติ ขอแยกตัวเป็นเอกราชของปัตตานี กำลังทำให้เห็นธาตุแท้ของแต่ละฝ่ายที่ปรากฏตัวออกมาให้สังคมเห็น

เป็นประเด็นปัญหามายาวนานก็จริง สำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งเป็นเรื่องความไม่เข้าใจกันในพื้นที่หลากหลายเงื่อนไขที่ถูกสร้างขึ้นมา ทางราชการพร้อมที่จะประสานงาน เจรจา พูดคุย เพื่อทำความเข้าใจอย่างหนักในช่วงระยะที่ผ่านมา ใช้การผสมผสาน ทั้ง การเมือง การทหาร การสังคม เพื่อเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ใช้งบประมาณจำนวนมากมาย เพื่อทำให้เกิดสันติสุขร่วมกัน

วันดีคืนดี มีคนพยายามทำให้ประเด็นแห่งความแตกแยกเกิดขึ้นมาอีก ในการกำหนดประเด็น เรื่องการแยกตัว กำหนดประเด็นเรื่อง “รัฐปัตตานี” เพื่อนำประเด็นทางการเมือง เข้ามาสร้างความไม่เข้าใจต่อเนื่องไปอีก ในสิ่งที่ภาครัฐกำลังดำเนินการแก้ไข 

จริงๆไม่ควรจะมีคำถามคาใจว่าการกำหนดพื้นที่ ขอบเขตประเทศ ในโลกนี้ มันมีการกำหนด และให้การรับรองโดยสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกมาอยู่นานแล้ว นับร้อย ๆ ปี และไม่ได้มีเหตุอันใดที่จะทำให้จะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยความพยายามใช้ความรุนแรง ทำร้ายคนบริสุทธิ์อย่างไร้เหตุผล หลาย ๆ ครั้งมีพลเมือง ชาวบ้าน โดนลูกหลง และตกเป็นเป้าหมายในการก่อการ ต้องประสบความสูญเสียไปไม่รู้กี่ชีวิต

"การกำหนดอนาคตตนเอง (Self Determination) กับสันติภาพปาตานี" นอกจากนี้ มีการทำแบบสอบถามความเห็นของผู้ร่วมงาน เห็นด้วยกับ "สิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเองหรือไม่" (RSD  RIGHT TO SELF-DETERMINATION)  หรือการให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมาย

“ตามมติของ UN มติที่ 1514 ในปี 1960 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในข้อมติดังกล่าวว่า ได้ตั้งข้อสงวนในเรื่องนี้ไว้แต่แรกของการเข้าไปเป็นภาคีสมาชิกตามข้อมตินี้ ว่า การกำหนดชะตากรรมตนเองไม่ได้หมายรวมถึงการแบ่งแยกดินแดน เพราะว่าประเทศไทยเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้

ที่อ้างเป็นการล่าอาณานิคมของพวกฝรั่ง ไม่สามารถนำมาใช้ได้  กรณี “กบฏ 7 หัวเมืองภาคใต้” ทั้งที่เป็นการปฏิรูปบ้านเมืองในสมัย รัชกาลที่ 5 หรือที่เรียกว่า “การรวมศูนย์อำนาจรัฐราชการสมัยใหม่” โดยเปลี่ยนจากการปกครองในรูปแบบเก่าหรือแบบจารีตมาเป็นแบบรัฐราชการสมัยใหม่ ซึ่งแต่ละหัวเมืองก็ยังคงมีเจ้าเมืองปกครองอยู่ ไม่ใช่การเข้ามายึดเป็นเมืองขึ้นแล้วดูดกลืนทรัพยากรออกไปเหมือนการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก

ดังนั้นความพยายามใด ที่เป็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายต่อการละเมิดกฎหมาย และบูรณภาพแห่งดินแดน เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และจะต้องสกัดกั้นความพยายามเหล่านี้ ที่กระทำผ่าน การเมือง นักวิชาการ นักศึกษา ที่ให้ข้อมูลบิดเบือนมาอย่างยาวนานในพื้นที่ อีกเงื่อนไขที่ไม่น่าไว้วางใจ หากจะให้กลุ่มคน ที่คิดเห็นในแนวทางที่ไม่ถูกต้อง สร้างความแตกแยก เข้ามามีอำนาจรัฐ เสียจริง ๆ ไม่แปลกใจพักนี้จะเห็น ข้อความ #SAVEประเทศไทย #SAVEปลายด้ามขวาน #อย่าดึงฟ้าต่ำ #อย่าทำหินแตก #อย่าแยกแผ่นดิน อยู่เต็มหน้าเพจ