126 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย ยกระดับระบบรางไทย สู่การเป็นศูนย์กลางระบบรางของภูมิภาค

126 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย ยกระดับระบบรางไทย สู่การเป็นศูนย์กลางระบบรางของภูมิภาค

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (S.R.T. Electrified Train Co., Ltd) จัดตั้งโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการบริหารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน (Airport Rail Link : ARL) ต่อมา เมื่อมีการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ได้ส่งมอบการเดินรถให้แก่บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด บริษัทเอกชนผู้ร่วมลงทุนโครงการ และได้มอบหมายภารกิจใหม่ให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดง ทั้งนครวิถี (บางซื่อ – ตลิ่งชัน) และสายธานีรัถยา (บางซื่อ – รังสิต) โดยเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 
อ่านแบบ e-book ได้ที่  https://fliphtml5.com/ctvfc/muir/
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่https://online.fliphtml5.com/ctvfc/muir/