มนัญญา เดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายสหกรณ์ เชื่อมเครือข่ายสหกรณ์ยุคดิจิทัล

รมช.มนัญญา เดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายสหกรณ์โปร่งใส เข้มแข็ง มุ่งเน้นบูรณาการทุกภาคส่วน เชื่อมเครือข่ายสหกรณ์ยุคดิจิทัล
รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่วมขับเคลื่อน เชื่อมเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งโปร่งใสในสหกรณ์” และมอบโล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565 และมอบนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ