We strongly support EXPO 2028 Phuket! ใกล้เข้ามา การเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก Specialised Expo

 We strongly support EXPO 2028 Phuket! นาทีนี้ คงไม่มีเรื่องใดจะสำคัญและยิ่งใหญ่ไปกว่า การร่วมกันสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการระดับโลก Specialised Expo ที่กำลังอยู่ระหว่างการแข่งขันชิงชัยกันอย่างดุเดือด โดยกำหนดตัดสินกันในเดือนมิถุนายน 2566 นี้อีกแล้ว


หลังจากที่ รัฐบาล โดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) ได้นำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานรอบที่ 2 (2nd Country Presentation) ต่อคณะกรรมการ Bureau of International Exposition (BIE) และ 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลกไปแล้วเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ภายใต้ชื่อ Expo 2028 Phuket Thailand ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 17 มิถุนายน 2571 บนพื้นที่ 141 ไร่ ในตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity หรือ ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว นั้น ขณะนี้ ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการหาเสียง เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมลงคะแนนเสียงเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานในปี 2028

ทั้งนี้ เรามีประเทศคู่แข่งสำคัญถึง 4 ประเทศ ด้วยกัน อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา สเปน เซอร์เบียร์ อาจาร์เจนตินา ซึ่งแต่ละประเทศล้วนต่างต้องการเป็นผู้ชนะการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพด้วยกันทั้งสิ้น เหตุผลเพราะงานนิทรรรศการดังกล่าวถือเป็นงานที่จะสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาคมโลก โดยเฉพาะการเป็นเวทีสร้างการเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือระดับนโยบาย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งยังเป็นช่องทางสำคัญในการกวาดรายได้หลักหมื่นล้านบาทเข้าสู่ประเทศอีกด้วย

จากการประเมินของ TCEB หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงาน จะมีผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างชาติ ไม่ต่ำกว่า 7 ล้านคน/ครั้ง หรือ 4.9 ล้านคน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนักเดินทางกลุ่มคุณภาพ ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าหมายหลักในการดึงดูดเข้าสู่ประเทศในปี 2566 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 49,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) กว่า 39,357 ล้านบาท เกิดการจ้างงานได้มากกว่า 113,439 ตำแหน่ง และเกิดรายได้จากการจัดเก็บภาษีกว่า 9,512 ล้านบาท ซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่เพียงแต่เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกลุ่มอันดามัน เท่านั้น แต่หมายรวมถึงเศรษฐกิจภาพรวมของทั้งประเทศเลยทีเดียว

นี่เป็นเพียงประโยชน์ทางตรงที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพ หากวิเคราะห์ถึงประโยชน์และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งการเป็นใบเบิกทางสำคัญดันไทยก้าวสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Wellness Tourism ซึ่งเป็น Sector ที่มีมูลค่าการค้ากว่า 665,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ Healthcare ซึ่งในเอเชียมีแนวโน้มการใช้จ่ายกว่า 740,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ Green Service ซึ่งในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯลฯ แล้ว จึงถือว่าการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว จะสร้างโอกาสให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศใช้เวทีการจัดงาน Expo เป็นเวทีการต่อยอดทางธุรกิจต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ดังนั้น ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2028 ณ จังหวัดภูเก็ต ด้วยการทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี