‘รมช.มนัญญา’ พร้อมมอบนโยบายการกำกับดูแลการส่งออกทุเรียนไปจีนในฤดูกาลผลิตปี 2566

‘รมช.มนัญญา’ พร้อมมอบนโยบายการกำกับดูแลการส่งออกทุเรียนไปจีนในฤดูกาลผลิตปี 2566
รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม “มาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน” พร้อมมอบนโยบายการกำกับดูแลการส่งออกทุเรียนไปจีนในฤดูกาลผลิตปี 2566 โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร โดยมอบนโยบายให้ปี 2566 เป็นปีทุเรียนไทยคุณภาพ เพื่อรักษาตลาดส่งออกทุเรียนของไทย เนื่องจากขณะนี้ไทยมีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้น โดยล่าสุดประเทศจีนอนุญาตให้ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์สามารถส่งออกผลทุเรียนไปยังประเทศจีนได้แล้ว ดังนั้นการที่จะสามารถรักษาตลาดส่งออกทุเรียนไทยไว้ได้ จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพที่ได้มาตรฐานเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจเข้มทุเรียนส่งออกไปจีน โดยให้ตรวจเข้มทุกชิปเม้นต์ และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานอย่างตรงไปตรงมา เพราะหากเจ้าหน้าที่ของรัฐทำผิด ผลกระทบจะตกอยู่ที่เกษตรกร