"กมธ.กัญชา" มีมติส่งหนังสือทวงพรรคการเมือง แก้ไขประเด็นใดภายใน 7 วัน

"กมธ.กัญชา" มีมติส่งหนังสือถึงพรรคการเมืองส่งกลับภายใน 7 วัน ว่าอยากแก้ประเด็นใด วอน สภาไม่ควรประวิงเวลา มั่นใจ ! เป็นการเล่นการเมือง 
.
16 ก.ย. 2565 เมื่อเวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธาน กมธ. เพื่อทบทวนเนื้อหาตามที่สภาฯ ลงมติให้ถอดเนื้อหากลับไปพิจารณาใหม่  ทั้งนี้ในการพิจารณาเนื้อหาไม่มีการแก้ไข เพราะกมธ.ได้ทำด้วยความละเอียดรอบคอบ และรัดกุมทุกประเด็นที่มีการอภิปรายในที่ประชุมสภาฯ แล้ว และไม่มีส.ส.คนใดส่งประเด็นที่ต้องการให้กมธ. ปรับปรุงแก้ไขเลย
.
ภายหลังการประชุม นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก กมธ. แถลงว่า กมธ.มีมติให้ส่งหนังสือไปยังทุกพรรคการเมืองที่ลงมติให้ถอดร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากระเบียบวาระ และขอให้ส่งประเด็นที่ทักท้วงให้กมธ.พิจารณาภายใน 7 วัน และกมธ.จะนัดประชุมอีกครั้งวันที่ 3 ต.ค. เพื่อพิจารณา ส่วนจะมีความเห็นอย่างไรจะหารือ และขอมติกมธ.อีกครั้ง อย่างไรก็ดี ในการประชุมของกมธ. ยังไม่เห็นประเด็นใดที่ควรแก้ไข เพราะเนื้อหาที่ส.ส.อภิปรายเมื่อ 14 ก.ย. เป็นประเด็นที่เคยทักท้วงมาก่อนหน้านี้ และกมธ.พิจารณาไปหมดแล้ว ไม่มีประเด็นใหม่
.
"กมธ. มองว่าสภาไม่ควรประวิงเวลา หากไม่เห็นด้วยกับมาตราที่ กมธ. แก้ไข ควรพิจารณา และลงมติว่าจะเห็นชอบหรือจะแก้ไขเนื้อหาตามที่มีผู้สงวนคำแปรญัตติได้ทันที ไม่ควรเล่นการเมือง แต่กมธ.ไม่มีการหารือว่าควรให้สภาฯ เปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องของวิปสภาฯ ที่ต้องพิจารณา" นายปานเทพ กล่าวต่อว่า การลงมติให้ถอดร่างพ.ร.บ.กัญชา กมธ.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเล่นการเมือง ระหว่างพรรคการเมืองใหญ่ในพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งที่ร่างพ.ร.บ.กัญชานั้น เป็นนโยบายของรัฐบาล และได้รับคำรับรองจากนายกฯ เนื่องจากเป็นกฎหมายการเงิน