ศักดิ์สยาม หารือ รองประธาน World Bank แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น Land Bridge ชุมพร - ระนอง

ศักดิ์สยาม ให้ นางมานูเอลา วี. เฟอโร รองประธาน World Bank ประจำเอเชียตะวันออกและภูมิภาคแปซิฟิก ร่วมหารือการดำเนินนโยบายและภารกิจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาค  เล็ง   สะพานข้ามทะเลสาปสงขลา อ.ระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  และสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น Land Bridge ชุมพร - ระนอง
.
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ Mrs. Manuela V. Ferro 
(นางมานูเอลา วี. เฟอโร) รองประธาน World Bank ประจำเอเชียตะวันออกและภูมิภาคแปซิฟิก พร้อมด้วย Mr. Fabrizio Zarcone (นายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน) ผู้จัดการ World Bank ประจำประเทศไทย เอเชียตะวันออกและภูมิภาคแปซิฟิก และคณะ เข้าพบ โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ รักษาการวิศวกรใหญ่
กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
 
.
นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับรองประธาน World Bank ประจำเอเชียตะวันออกและภูมิภาคแปซิฟิก และคณะ โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายและภารกิจที่สอดคล้องกัน ทั้งความเป็นไปได้ในการจัดสรรแหล่งเงินกู้โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งทั้งสองโครงการจะเป็นแลนด์มาร์ก (Landmark) ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมศักยภาพ     ด้านการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน สามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ กรณีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เป็นการอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ฝ่ายไทยโดยกรมทางหลวงชนบท (ทช.) มีความพร้อมในการดำเนินงาน ซึ่งได้มอบหมาย ทช. ให้ข้อมูลและประสานการดำเนินการร่วมกับ World Bank อย่างใกล้ชิด ทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ 
 
.
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกล่าวถึงเป้าหมายของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง รวมถึงโครงการ Land Bridge ชุมพร - ระนอง เพิ่มโอกาสในการสร้างอนาคตประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งและภูมิศาสตร์ของไทย เพื่อเป็นทางเลือกการขนส่ง ข้ามมหาสมุทรจากช่องแคบมะละกา และกล่าวประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 (The 52nd APEC Transportation Working Group: TPTWG52) ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรม      พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ภายใต้เป้าหมายหลัก “การขนส่งที่ไร้รอยต่อ อัจฉริยะ และยั่งยืน” (Seamless, Smart and Sustainable Transportation) ซึ่งการประชุมด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 มีสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคเข้าร่วมประชุมทั้งรูปแบบ Online และ Onsite