สยามโพสต์ siampost


พิพัฒน์ เปิด Golden Fly Series 2021 Phuket กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Blog Single
พิพัฒน์ เปิดการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน เก็บสถิติโลก  รายการ Golden Fly Series 2021 Phuket  ณ ถนนเลียบหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา​ (รมว.กก.)​ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน เก็บสถิติโลกในประเทศไทย รายการ Golden Fly Series 2021 Phuket พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬา​แห่ง​ประเทศไทย​ (กกท.)​ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ตัวแทนจาก Golden Fly Series ร่วมในพิธี​เปิด​ ณ ถนนเลียบหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
 
ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับลิขสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน Golden Fly Series เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยในรายการ Golden Fly Series 2021 Phuket เป็นการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน เก็บสถิติโลกด้วยอุปกรณ์ The FlySwat ลานวิ่งที่มีการจดลิขสิทธิ์โดย โกลด์เด้น ฟลาย สปอร์ต ซึ่งจัดการแข่งขันทั้งหมด 2 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กระโดดค้ำถ่อ และกระโดดไกล มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 21 คน จาก 10 ประเทศ โดยมีนักกีฬาของประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 4 คน แบ่งเป็น กระโดดไกลประเภทชาย 1 คน กระโดดไกลประเภทหญิง 1 คน​ กระโดดค้ำถ่อประเภทชาย 1 คนและกระโดดค้ำถ่อประเภทหญิง 1 คน นั้น 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน Golden Fly Series Phuket 2021 ในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและสัมผัสกับการแข่งขันกีฬากรีฑาประเภทลานระดับโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความน่าสนใจของกีฬาประเภทนี้ สร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาไทยรุ่นใหม่ได้พัฒนาไปเป็นตัวแทนของชาติ และพัฒนาไปเป็นนักกีฬากรีฑาในระดับสากลต่อไป ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและยังเป็นการกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการใช้กีฬาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
 
ดร.ก้องศักด  ยอดมณี  ผู้ว่าการ กกท. ได้เปิดเผยว่า กกท. มีเป้าประสงค์ในการพัฒนากีฬากรีฑาทุกประเภท และพร้อมที่จะผลักดันเพื่อสร้างความเป็นเลิศให้แก่นักกีฬากรีฑาไทยให้ทัดเทียมกับนักกีฬาต่างชาติได้ และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ โดย กกท. ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักกีฬากรีฑาไทยที่มีความสามารถและมีผลงานระดับโลกแต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันกีฬากรีฑา และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬากรีฑาเก็บสถิติโลก รายการ Golden Fly Series 2021 Phuket นี้ขึ้น โดยได้รับการรับรองจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะส่งผลประโยชน์ไม่เฉพาะการผลักดันกีฬากรีฑาประเภทดังกล่าว แต่ยังส่งผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย
 
สำหรับการแข่งขันกีฬากรีฑาเก็บสถิติโลก รายการ Golden Fly Series 2021 Phuket จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ ถนนเลียบหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีการถ่ายทอดสดทั้งหมดกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมและเข้าชมการแข่งขันได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด หรือติดตามชมภาพบรรยากาศการแข่งขันและการถ่ายทอดสดได้ที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ Golden Fly Series 2021 Phuket