สยามโพสต์ siampost


รัฐบาล รอตกผลึก เยียวยาคนกลางคืน จากเงินประกันสังคม-เงินกู้คลัง

Blog Single
"สุชาติ"เผยรอตกผลึกรอบสุดท้ายวันนี้ เยียวยาคนกลางคืน จากเงินประกันสังคม-เงินกู้คลัง ก่อนชงครม.
 
ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพกลางคืนว่า ได้มีการหารือไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งได้แนวทางแล้วแต่ปัญหาอยู่ที่ตัวเลข จึงให้ผู้แทนสมาคมต่างๆที่มาหารือกลับไปทำตัวเลข โดยการเยียวยาจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
 
1.กลุ่มนายจ้าง สถานประกอบการที่ส่วนมากอยู่ในส่วนของธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งรัฐบาลให้นโยบายการเยียวยาหัวละ 3 พันบาท ตามจำนวนลูกจ้างต่อเดือน 
 
2.กลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ที่อยู่ในธุรกิจ ผับ เธค บาร์ ทั้งเด็กเสริฟ พ่อครัว เสมียนบัญชี เราก็ดูแล โดยให้สำนักงานประกันสังคมออกประกาศเยียวยา 50 เปอร์เซ็นต์ เหตุสุดวิสัยขาที่ 1 ส่วนขาที่ 2 หากไม่เพียงพอในการใช้จ่ายก็จะขอในส่วนของเงินกู้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.) ซึ่งตั้งตัวเลขไว้ 5 พันบาท แต่ต้องรอหารืออีกครั้งวันนี้ ทั้งนี้หากอยู่ในระบบประกันสังคมจะได้ 2 ขา โดยให้ประกันสังคมช่วย 50 เปอร์เซ็นต์ อีกส่วนขอเงินกู้จากรัฐบาล 
 
3.ผู้ที่เป็นศิลปินอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม อาจจะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามมาตรา 40 ซึ่งคาดการณ์ทั้งประเทศจะมีไม่เกิน 1 แสนคน แต่ปัญหาอยู่ที่การรับรอง จึงขอให้สมาคมต่างๆรับรองบุคลากรคนของท่าน 
 
ทั้งนี้วันนี้จะมีการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปนำเสนอต่อ ศสช.ในการพิจารณาเงินกู้ของกระทรวงการคลัง และนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยไม่ต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบศ.) อีก โดยเบื้องต้นถ้ามีจำนวน 1 แสนคน ให้คนละ 5 พันบาท จะใช้เงินประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งคุ้มค่ามากกว่าการที่อนุญาตให้เปิดผับบาร์ในช่วงนี้ เพราะหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาต้องใช้เงินมากกว่า 500 ล้านบาท 1 พันล้านบาทอีก