สยามโพสต์ siampost


กรมขนส่งฯ ประมูลต้นปี 65 ทะเบียนเลขสวย “ศักดิ์สยาม”มั่นใจสร้างรายได้ กปถ.ปีละ 500 ล.

Blog Single

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. คมนาคม เปิดเผยว่า จากกรณีที่ ครม. ได้เห็นชอบร่าง กฎกระทรวงแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษนั้น มั่นใจว่าเมื่อกรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลหมายเลขแบบพิเศษนี้คาดว่าจะได้รับความนิยมจากประชาชนที่มีความสนใจในป้ายทะเบียนเฉพาะจำนวนมาก คาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะสร้าง รายได้ เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ ใช้รถและถนนเพิ่มขึ้นจากการประมูลทะเบียนแบบปกติ กว่า300-500 ล้านบาท/ปี แน่นอน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า จากที่ครม. ได้มีความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษนั้น  ขั้นตอนหลังจากนี้จะอยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกาตรวจสอบร่างก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา หลังจากนั้นขนส่งทางบกจะออกเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติ ว่าขั้นตอนการประมูลจะดำเนินการอย่างไรบ้างเงื่อนไขการประกวดราคาจะเป็นอย่างไรคำนิยมที่ได้รับการยอมรับและสนใจจากประชาชนที่จะมาใช้ ประมูล ซึ่งคำที่ใช้จะไม่ใช่คำเฉพาะหรือคำโดดโดดรวมถึงการกำหนดราคาขั้นต่ำของการประมูล  อย่างไรก็ตามคาดว่ากรมการขนส่งทางบกจะเริ่มเปิดประมูลได้ในไตรมาสแรกปี 65 อย่างแน่นอน และจะสร้างรายได้ให้กับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนมากแน่นอน

“มั่นใจว่าเมื่อ ขบ. กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนต่างๆแล้วเสร็จจะสามารถเปิดประกวดราคาได้ทันทีโดยเลขที่เปิดประมูลในปัจจุบันจะมีเลขประมูลหมวดละ 301 เลขหมาย  ทำรายได้กว่าปีละ 1,000 ล้านบาท หากมีการประมูลเลขพิเศษแบบนี้ คาดว่าจะสร้างรายได้อีกจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ขนส่งทางบก สามารถนำเงินจากการประมูลเลขทะเบียนไปใช้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและถนนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น”