สยามโพสต์ siampost


แลนด์สไลด์เจอตอ! ร้องกกต.ยุบพรรคเพื่อไทย คลิปหลุด "ทักษิณ"

Blog Single
เรืองไกร เตรียมร้องกกต. อ้าง คลิปหลุด แม้วคุยส.ส.แฝงปมนัยยะการเมือง พ่วงปม ลายมือแม้ว ใช้โฆษณาให้เพื่อไทย ชี้เข้าข่ายครอบงำ
 
24 ต.ค. 2564 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ได้ดูทั้งภาพและเสียงระหว่างนายเกรียง กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพท่อไทย ที่วิดีโอคอลกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีแล้ว เมื่อถอดคำพูดออกมาพิจารณา ทำให้มีเหตุที่ต้องขอให้กกต.ตรวจสอบว่า ข้อเท็จจริงตามคลิปดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืน พรป. พรรคการเมือง ม.28 หรือไม่ ประกอบกับการพิจารณาเพิ่มเติมจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ม.45 , คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ,ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย ,คำวินิจฉัยและหนังสือกกต.ต่างๆ และมาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งความหมายจากพจนานุกรม จึงต้องขอให้กกต.ตรวจสอบต่อไป
นายเรืองไกร กล่าวว่า ข้อความในคลิปที่นายเกรียงถามนายทักษิณ เช่น เรื่องหัวหน้าพรรคคนใหม่ ที่นายเกรียงบอกว่า สิ้นเดือนจะไปพบเจ้านาย ที่อดีตนายกฯทักษิณบอกว่า มีหลายแนวทางอยู่ รับรองว่า แต่ละแนวทางเนี่ย ส.ส.ที่คิดจะออก เพราะรับตังค์เขามาแล้ว ต้องเอาตังค์ไปคืน และที่บอกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่ยังอยู่ร้อยกว่าสามสิบหกคนเนี่ย แข็งแรงทุกคน แล้วก็สามารถขยายเส้น ขยายเขต ในจังหวัดใกล้เคียงกันได้อีก เป็นต้น ล้วนแต่เป็นการสนทนาที่มีนัยทางการเมือง
 
นายเรืองไกร กล่าวว่า พรป.พรรคการเมือง ม.28 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม" แต่จากคลิปดังกล่าว นายเกรียงได้มีการยอมรับข้อเท็จจรืงต่อสื่อไปแล้ว อาจจะมีลักษณะในทางที่เข้าข่ายเป็นการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต่อมายังมีการนำลายมือชื่อที่สื่อระบุว่าเป็นของอดีตนายกฯทักษิณ ที่เขียนคำว่า "พรรคเพื่อไทย" หรือคำว่า "พรุ่งนี้เพื่อไทย" มาใช้ในเฟซบุ๊กของพรรคและเฟซบุ๊กของสมาชิกพรรค ซึ่งข้อความในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่น่าจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพรรคการเมือง รวมทั้งน่าจะยังมีการนำลายมือดังกล่าวไปใช้ในการประชุมพรรคเพื่อไทยที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 ต.ค.ด้วย
 
จากข้อเท็จจริงตามคลิปดังกล่าว และการนำลายมือดังกล่าวมาใช้กับกิจกรรมของพรรคนั้น ถ้าเทียบเคียงกับคำวินิจฉัยกกต.ที่ 20/2564 กรณีหัวหน้าสาขาและสมาชิกพรรคเพื่ออนาคตใหม่ ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ม.30 ซึ่งกกต.มีคำสั่งให้ดำเนินคดีไปแล้วนั้น กรณีคลิประหว่างนายเกรียงกับอดีตนายกฯทักษิณ จึงควรมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานในแนวทางที่ กกต. เคยปฏิบัติ
 
ด้วยข้อเท็จจริงตามคลิปและลายมือดังกล่าว จึงมีเหตุที่ต้องขอให้ กกต. ตรวจสอบต่อไปว่า จะเป็นกรณีที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ม.28 หรือไม่ และมีเหตุจะร้องศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำสั่งยุบพรรคเพื่อไทยหรือไม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ โดยตนจะไปยื่นหนังสือที่ กกต. ด้วยตนเอง ในอังคารวันที่ 26 ต.ค. เวลา 10.00 น.