สยามโพสต์ siampost


"หมอหนู"ผู้ปิดทองหลังพระ

Blog Single
‘หมอหนู’ผู้ปิดทองหลังพระ ผลักดันสวัสดิการ-ให้โอกาส‘คนทำงาน’ตัวจริง
.
‘หมอหนู’ ผู้ปิดทองหลังพระ ผลักดันสวัสดิการ-สารพัดโอกาสช่วยเหลือ ‘คนทำงาน’ ตัวจริง เพิ่มอัตราบุคลากรแพทย์ เพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยด่านหน้า จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อสม. เร่งรัดเบิกใช้งบป้องกันโควิด-19 เต็มที่
.
กำลังขึ้นหม้อเลยทีเดียว สำหรับบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ช่วงนี้ หลังจาก ‘หมอหนู’ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ผู้ผลักดันผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) จนได้รับการอนุมัติเห็นชอบว่าจ้างแพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มเติมอีก 5,000 อัตรา ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี กรอบวงเงิน 4,335 ล้านบาท เพื่อช่วยงานช่วงโควิด-19
.
เรียกได้ว่าเพื่อมา ‘แบ่งเบา’ ภาระของ ‘บุคลากรทางการแพทย์’ ในช่วงที่ผ่านมาหลังโควิด-19 โหมกระหน่ำเข้าไทย แพทย์-พยาบาลชุดเดิม แทบไม่ได้พักผ่อนกันเลยทีเดียว กรำศึกหนักต่อสู้มาตลอดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา
.
เมื่อ ‘หมอหนู’ ผลักดันเพิ่มอัตราบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้นถึง 5,000 อัตรา จะเข้ามาช่วยเหลือ ‘รับไม้ต่อ’ แบ่งเบางานให้ ‘ยืดหยุ่น’ มากขึ้น
.
ไม่ใช่แค่เรื่องบุคลากรทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ก่อนหน้านี้ ‘หมอหนู’ เคยผลักดัน ‘สวัสดิการ’ หลายอย่างให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึง ‘บุคลากรด่านหน้า’ หลายตำแหน่งด้วยกัน ยกตัวอย่าง การอนุมัติค่าเสี่ยงภัยให้ ‘ด่านหน้า’ คนละ 1,500 บาท และเพิ่มอีกคนละ 1,000 บาท ที่เข้าเวรดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
.
นอกจากนี้ยังผลักดันเรื่องเพิ่มอายุราชการทวีคูณสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน การขอเพิ่มอัตราค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (โอที) 2 เท่า รวมถึงการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ร้อยละ 1  เสนอขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 35,387 อัตรา ด้วยวิธีคัดเลือกพิเศษ แบ่งเป็นสายงานภารกิจหลัก สายงานภารกิจสนับสนุนวิชาการ และสายงานภารกิจสนับสนุนงานบริการ โดยให้กรมต่าง ๆ ทบทวนเสนอจำนวนการคัดเลือกเพื่อจะได้นำเข้า อกพ.กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานบริการให้แก่บุคลากรสาธารณสุข 4 เดือน โดย ครม.อนุมัติงบกลางแล้ว 1,877 ล้านบาท แบ่งเป็น แพทย์ ทันตแพทย์อัตรา 1,500 บาทต่อวัน พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ อัตรา 1,000 บาทต่อวัน เป็นต้น
.
ย้อนกลับไปอีกในช่วงโควิด-19 กำลังระบาดใหม่ ๆ ในไทย ก็เป็น ‘หมอหนู’ อีกนั่นแหละ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากร ‘ด่านหน้า’ โดยมีการชง ครม.ขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษแก่บรรดาพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยยอดระหว่างเดือน มี.ค. 2563-มิ.ย. 2564 อนุมัติไปแล้วจำนวน 16 เดือน กรอบวงเงินรวม 8,348 ล้านบาทเศษ
.
นี่ยังไม่นับที่ ‘หมอหนู’ สั่งเร่งรัดให้ทุกจังหวัดดำเนินการเบิกจ่ายงบกลางในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จากวงเงิน 1.26 หมื่นล้านบาทในปี 2564 ที่ ครม.อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลา (โอที) และอื่น ๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ จำนวน 4.5 พันล้านบาท ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโรงพยาบาลส่วนกลาง และโรงพยาบาลสนาม ค่าตรวจเชิงรุก ค่ารองรับผู้ติดเชื้อ อีก 1.5 พันล้านบาทเศษ ค่ายาต่าง ๆ ที่ป้องกันโควิด-19 ยาสมุนไพร วงเงินกว่า 6.3 พันล้านบาท และงบลงทุนก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ อีก 215 ล้านบาทเศษ
.
ผลงานต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคนอย่าง ‘หมอหนู’ เวลาทำอะไรแล้ว ‘ทำจริง’ ที่สำคัญให้โอกาส ‘คนทำงาน’ อย่างเต็มที่ เมื่อเห็นช่องทางจะช่วยเหลือ-เพิ่มสวัสดิการให้ ‘หมอหนู’ ไม่ลังเลเลยที่จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ‘เนื้องาน’ จะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก
///