สยามโพสต์ siampost


เลขากกต.หารือ วิษณุ พรุ่งนี้ แก้ พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.-ไพรมารีโหวต

Blog Single

จับตา !!! เลขากกต.เตรียมเข้าหารือ"วิษณุ"พรุ่งนี้ ปมยกร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.และ กฎเกณฑ์ในการทำ ไพรมารีโหวต โดยจะแก้ไขเป็นพรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครได้ต้องมีสาขาพรรคการเมืองจังหวัดละ1แห่งประชุมร่วมกับสมาชิก 500คน สามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครในทุกเขตเลือกตั้งของจังหวัด

วันที่ 13ตุลาคม 2564พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ช่วงบ่ายวันที่ 14ตุลาคมนี้ จะเดินทางเข้าหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่ทำเนียบรัฐบาล เบื้องต้นคงจะเป็นการพูดคุยหารือว่าถ้าจะยกร่างกฎหมายดังกล่าวจะเป็นลักษณะอย่างไร เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 131 (1) กำหนดให้องค์กรอิสระเสนอแนะคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้

 

"เบื้องต้นขณะนี้สำนักงานกกต.ได้เตรียมศึกษารายละเอียดไว้บ้างแล้วเพื่อให้สอด คล้องกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับใหม่ ทั้งนี้ ตามขั้นตอนการเสนอยกร่าง ก่อนที่สำนักงานจะเสนอครม. ต้องเสนอให้ กกต.พิจารณาก่อน เพราะอำนาจอยู่ที่ กกต.  ดังนั้น ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ก่อนที่เสนอต้องไปปรึกษาหารือกับนายวิษณุว่าหากจะทำแบบนี้ต้องเสนอไปเมื่อใด เพราะนอก จากการยกร่างกฎหมายแล้ว ยังต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 77กำหนดไว้ด้วย" พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทย มีมติขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และนางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พ้นจากสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของพรรค ตามกฎ หมายนั้น บุคคลทั้งสองจะต้องไปหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 30วันเพื่อคงสภาพความเป็นส.ส. ต่อไป แต่หากพ้นกำหนดระยะเวลา 30วันแล้วยังไม่สามารถหาพรรคใหม่สังกัดได้จะต้องสิ้นสภาพการเป็น ส.ส.

ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า กกต.จะเสนอร่างแก้ไขพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่ทางสำนักงานฯได้มีศึกษาและยกร่างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60ที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา การแก้ไขท้งหมด 35มาตรา เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับการให้มีบัตรเลือกตั้ง 2ใบ จำนวนส.ส.เขต 400คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ 100คน การคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่จะให้นำคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้ง ทั้งประเทศมารวมกันหารด้วย 100เพื่อให้ได้คะแนนต่อส.ส. 1คนและหากจัดสรรแล้ว ยังได้ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ครบ100คน ก็จะจัดสรรให้พรรคที่เหลือคะแนนเศษมากตามลำดับ

รวมทั้งเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ 400เขต ให้เสร็จใน 90วัน ส.ส.เขตใช้เบอร์เดียวกับเบอร์พรรค การลดเวลาลงคะแนนเหลือ16.00น. เช่นเดิม เพิ่มกรรมการประจำหน่วยจาก 5คนเป็น 9คน  กำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อหน่วย800คน เป็นต้น

 

นอกจากนี้ อาจมีการหารือถึงข้อติดขัดของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง ที่กกต.ได้รับฟังจากพรรคการเมือง คือกรณีการทำไพรมารีโหวต เพื่อคัดเลือกและส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง เพราะนับแต่ใช้บังคับพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการ เมือง 2560จนถึงปัจจุบันการจัดตั้งสาขาพรรค  การหาสมาชิกพรรค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการทำไพรมารีโหวต แต่ละพรรคยังเป็นปัญหา สมควรต้องมีการแก้ไข พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 ในเรื่องดังกล่าวด้วยหรือไม่

โดยก่อนหน้านี้นายทะเบียนพรรคการเมืองได้เสนอแนวทางแก้ไขให้ทางสำนักงานฯไปพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครได้ต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้นว่า หากแก้ไขเป็นพรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครได้ต้องมีสาขาพรรคการเมืองจังหวัดละ1แห่งประชุมร่วมกับสมาชิก 500คน สามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครในทุกเขตเลือกตั้งของจังหวัดตามบัญชีที่คณะกรรมการสรรหาส่งมาได้ น่าจะทำให้กระบวนการคัดสรรผู้สมัครของพรรคคล่องตัวขึ้นอย่างไรก็ตาม หลังกกต.หารือกับทางรัฐบาลแล้วก็จะนำประเด็นหารือกลับมาเสนอต่อที่ประชุมกกต. ก่อนทำการยกร่างแก้ไขกฎหมาย และนำไปรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ก่อนเสนอก ครม.และรัฐสภาพิจารณาต่อไป