สยามโพสต์ siampost


"เพื่อไทย"มติเอกฉันท์ ขับ “ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล” พ้นพรรค

Blog Single
ที่ประชุม กก.บห.เพื่อไทย มติเอกฉันท์ขับ “ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล” พ้นพรรค มีผลทันที ก่อนมีเวลา30วันหารังใหม่ 
 
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงหลังประชุมร่วมกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.พรรค เพื่อขอมติจากที่ประชุมขับ 2 ส.ส. คือ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และ นางสาวพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคหลังโหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ขับ 2 ส.ส.ดังกล่าวพ้นพรรคและมีผลทันที 
 
กรณีนายศรัณย์วุฒิ กรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาแล้วว่า พฤติกรรมมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรค เป็นการทำลายภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของพรรค ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง และผิดจริยธรรมของพรรค จึงเห็นควรให้พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของพรรคซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 131 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง บัตรเสีย 2 เสียง
 
ส่วนกรณีนางสาวพรพิมล กรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาแล้วว่า มีพฤติการณ์ฝักใฝ่พรรคการเมืองอื่น ไม่ยึดมั่นในเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ของพรรค อีกทั้งเป็นการกระทำผิดซ้ำสองตามที่พรรคเคยมีมติลงโทษไปแล้ว และถือเป็นการผิดวินัยและจริยธรรมของพรรค จึงเห็นชอบให้พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของพรรค ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 134 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง
 
ดังนั้นจึงทำให้ทั้ง 2 ส.ส. พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และหลังจากวันนี้จะแจ้งให้ทั้ง 2 คนทราบผลมติ และจะแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ซึ่งทั้ง 2 คนสามารถหาสังกัดพรรคใหม่ได้ภายใน 30 วันหลังจากนี้ ทั้งนี้ มีรายงานว่า ส.ส. พรรคเพื่อไทย ได้มีการตั้งกลุ่มไลน์ใหม่ โดยไม่ได้เชิญ 2 อดีต ส.ส.พรรคคนดังกล่าวร่วมด้วย นับตั้งแต่มีปัญหาเกิดขึ้น