สยามโพสต์ siampost


ครม.เคาะเยียวยาเพิ่ม4กลุ่ม

Blog Single
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยแก่ประชาชกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มีรายละเอียด ดังนี้
 
1.กลุ่มผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,164,222 ล้านราย ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการอื่นๆ โดยจ่ายเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 3,000 บาท จะได้รับเงินตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค. โดยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน เนื่องจากจะเป็นการจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3.49 พันล้านบาท
 
2.กลุ่มเยียวยากลุ่มที่ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จ จำนวน 302,160 ราย และต้องไม่เคยได้รับการช่วยเหลือใดๆ จากรัฐ รวมถึงไม่ใช่ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 โดยตั้งกรอบงบ 906 ล้านบาท ให้สศค. พิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกให้ชัดเจน ให้เสร็จภายใน 1 เดือน 
 
3.เยียวยากลุ่มเปราะบาง จำนวน 6,781,881 ล้านคน ตามที่ครม.อนุมัติหลักการไปแล้ว ให้เยียวยา เด็กแรกเกิดที่ยากจน ถึงอายุ 6 ปี จำนวน 1,394,756 คน / สูงอายุ อายุเกิน 60 ปี จำนวน 4,056,596 คน และผู้พิการ 1,330,529 คน จ่ายเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน พ.ค.-ก.ค. ใช้กรอบวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท 
 
4.เยียวยาเกษตรกร ที่เพิ่มเติมจาก 7 ล้านราย ที่กระทรวงเกษตรฯจ่ายไปแล้ว โดย 1.ให้เพิ่มกลุุ่มที่ด้อยโอกาส ที่เข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ดินทำกินของตัวเอง จำนวน 137,093 ราย แต่การต้องไม่เยียวยาซ้ำซ้อนเช่นกัน การจ่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์เดียวกับการเยียวยาเกษตรกร  2.การขยายเวลาให้กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถปรับปรุงและลงทะเบียนทันภายใน 15 พ.ค. ที่ผ่านมา จำนวน 120,000 ราย ที่ลงทะเบียนไม่ทัน ให้ขยายเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 15 ก.ค.
.