สยามโพสต์ siampost


ครม.ไฟเขียวเที่ยวปันสุข

Blog Single
วันนี้ (16 มิ.ย.63) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวไทย ในการจัดทำแพ็คเกจ “เที่ยวปันสุข”ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงานต่อที่ประชุม ครม.ในวันนี้ โดยขั้นตอนต่อไปต้องหาวิธีการดำเนินการให้โปร่งใสและคุ้มค่า 
 
ส่วนความคืบหน้าในการพิจารณาแนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด (Travel Bubble) ยังอยู่ระหว่างการเจรจาหาข้อตกลง ซึ่งประเทศที่จะร่วมทำข้อตกลงกับเรา ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องมีความพึงพอใจ และความสะดวกในการคัดกรองผู้ป่วย รวมถึงรับบการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาด
 
ขณะนี้มีประเทศจีนและสิงคโปร์ เริ่มมาพูดคุยกับเรา โดยเรากำลังหาวิธีเริ่มเจรจา 
 
แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องนำข้อเสนอ และแนวทางข้อตกลงมาให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณาก่อน ซึ่งการที่เรายังไม่รีบตัดสินใจเรื่องนี้ เพราะเราพยายามหาขั้นตอนที่ปลอดภัยที่สุดจึงต้องหารือกับหลายฝ่าย
 
สำหรับแพ็คเกจ "เที่ยวปันสุข" เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีระยะเวลาดำเนินการในช่วง 4 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ต.ค.2563 วงเงิน 2.2 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 3 มาตรการ หรือแพ็คเกจหลัก ประกอบด้วย
 
1. แพ็คเกจ “เที่ยวปันสุข” เพื่อช่วยเหลือสายการบินต้นทุนต่ำ รถเช่า โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าเดินทางในอัตรา 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท โดยได้มีการหารือกับสายการบินต้นทุนต่ำที่เข้าร่วมโครงการให้กำหนดราคาขายตั๋วเครื่องบินเในประเทศไป-กลับ ในราคา 2,500 บาท
 
2. แพ็คเกจ “เราไปเที่ยวกัน” เป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรม ที่พักในอัตรา 40% ต่อคืน ไม่เกิน 3,000 พันบาทต่อคืน สูงสุดไม่เกิน 5 คืน หรือ 15,000 บาท และสนับสนุนเงินในลักษณะวงเงินอีวอลเล็ท หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้ 600 บาทต่อคืน สูงสุดไม่เกิน 5 คืน หรือ 3,000 บาท เพื่อให้นำไปใช้จ่ายกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวอื่นๆเช่นใช้บริการสปา ซื้อของที่ระลึก ร้านอาหาร แต่ไม่ได้นำไปใช้จ่ายภายในระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวก็จะถูกยึดคืน
 
3. แพ็คเกจ “กำลังใจ” เพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรับมือโควิด-19 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม 1.2 ล้านคน โดยจะให้ได้รับสิทธิพิเศษเดินทางท่องเที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 2,000 บาทต่อคน
 
ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ http://siampost.in/