สยามโพสต์ siampost


ทช.ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ ลานพระบรมรูปทรงงานร.9

Blog Single
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) น้อมรับพระราชประสงค์ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปทรงงาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกราบสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า ทช.ได้รับมอบหมายให้จัดสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมรูปหล่อ โดยก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2556 และได้จัดพิธีบรรจุแผ่นศิลาจารึกพระราชทานพร้อมอัญเชิญองค์พระบรมรูปประดิษฐาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งในแต่ละปี
จะมีประชาชน บริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ เดินทางมากราบสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นจำนวนมาก 
 
โดยเฉพาะในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในบริเวณลานพระบรมรูปทรงงาน
 
ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสง่างามสมพระเกียรติ สามารถรองรับประชาชนที่มากราบสักการะและร่วมพิธีได้เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2562 กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จึงได้ดำเนินการออกแบบและปรับปรุงลานพระบรมรูปทรงงานให้มีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้าง
แท่นประดิษฐาน พระบรมรูปทรงงาน โครงสร้างหมายเลข 9 (ตัวเลขไทย) ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมากราบสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สามารถเดินทางมาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 21.00 น. หรือสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง