สยามโพสต์ siampost


โควิด-เศรษฐกิจไม่ดี ต้นเหตุวิกฤตว่างงาน

Blog Single
"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิด"ระดมความคิดแก้วิกฤตว่างงาน" โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างทางออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 1,038 คน ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 ต่อ กรณีปัญหาการว่างงาน ตกงาน และถูกเลิกจ้าง ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาดังกล่าว นอกจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำแล้ว การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกัน สรุปผลได้ ดังนี้
 
1. ประชาชนคิดว่าสาเหตุของ "วิกฤตว่างงาน" มาจากเรื่องอะไร?
อันดับ 1 การแพร่ระบาดโควิด-19 88.18%
อันดับ 2 เศรษฐกิจไม่ดี 74.03%
อันดับ 3 ปิดกิจการ 46.22%
อันดับ 4 ไม่มีการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่ม 45.35%
อันดับ 5 เลือกงาน 21.12%
 
2. ประชาชนคิดว่า "การว่างงาน" ทำให้เกิดปัญหาอะไร ตามมาบ้าง
อันดับ 1 หนี้สิน 88.91%
อันดับ 2 ความเครียด/สุขภาพจิต 85.73%
อันดับ 3 ปัญหาความยากจน 73.48%
เดือน พ.ค. คนกรุงฯ ว่างงาน 9.6%
อันดับ 4 ปัญหาครอบครัว 73.29%
อันดับ 5 ปล้น จี้ ชิงทรัพย์ 67.60%
อันดับ 6 ฆ่าตัวตาย 60.08%
อันดับ 7 การคดโกง หลอกลวง ต้มตุ๋น 52.75%
อันดับ 8 ทุจริต/คอรัปชั่น 42.82%
 
3. กรณี "วิกฤตว่างงาน" ประชาชนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องอะไร?
อันดับ 1 การจ้างงานจากภาครัฐ 71.00%
อันดับ 2 มาตรการทางภาษี เช่น ลดภาษี 63.82%
อันดับ 3 ให้เงินช่วยเหลือ/ค่าครองชีพ 58.58%
อันดับ 4 ฝึกอาชีพ 54.22%
อันดับ 5 หาแหล่งเงินทุน/เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 44.91%