สยามโพสต์ siampost


วัดบวรฯ เปิดศาสนสถาน ให้สักการะ ตามปกติแล้ว!!

Blog Single

"วัดบวรนิเวศวิหาร" เปิดศาสนสถานให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะได้ตามปกติแล้ว ภายใต้มาตรฐาน New Normal ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 โดยพุทธศาสนิกชนเข้าสักการะได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.ของทุกวัน
.
อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยโรคระบาดของกระทรวงสาธารณสุข วัดบวรนิเวศวิหารจึงขอความร่วมมือทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้ามาภายในวัด และขอความร่วมมือให้ทุกท่านผ่านจุดคัดกรองที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ก่อนเข้าภายในศาสนสถานทุกครั้ง