สยามโพสต์ siampost

พลิกประวัติศาสตร์ พรบ.กัญชา กัญชง “ไทยแลนด์”เป็นชาติที่ใช้ประโยชน์อย่างเข้าใจ

การปลดกัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ คณะกรรมการ ป.ป.ส. แบบใหลลื่นตลอดนั้น ได้แสดงให้เห็นว่านโยบายเรื่องกัญชาเสรี เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต้องถือว่าฝ่ายบริหาร เห็นเรื่องนี้เป็นเอกฉันท์ ไม่เพียงเท่านั้น ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติ ก็มีคะแนนออกมาแสดงใ

“ศักดิ์สยาม” ติดตามความคืบหน้าผลศึกษาแลนด์บริดจ์

“ศักดิ์สยาม” ติดตามความคืบหน้าผลศึกษาแลนด์บริดจ์ มีข้อสั่งการให้ สนข. พิจารณาการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาโครงการในระยะยาวให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้เต็มศักยภาพ พิจารณาต้นแบบจากท่าเรือในต่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จ สร้างความรับรู้ให้กับภาคประชาชนและภาคสังคมเพื่อให้ไม่เกิดปัญหา

Ad